De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers (BNMO)

Is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinsledenen.
Ook  Dienstslachtoffers uit het publieke domein, zoals Politie, Brandweer en Ambulancediensten worden hartelijk uitgenodigd om lid te worden van onze Bond. De vereniging geeft juridische bijstand aan haar leden, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie en organiseert landelijke en regionale activiteiten. De Bond brengt het magazine "De Kareoler" uit en verzorgt in samenwerking met Stichting "De Basis" diverse activiteiten zoals

ontmoetingsdagen en trainingen voor al onze leden.

de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinsledenen. Ook  Dienstslachtoffers uit het publieke domein, zoals Politie, Brandweer en Ambulancediensten worden hartelijk uitgenodigd om lid te worden van onze Bond. De vereniging geeft juridische bijstand aan haar leden, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie en organiseert landelijke en regionale activiteiten. De Bond brengt het magazine "De Kareoler" uit en verzorgt in samenwerking met Stichting "De Basis" diverse activiteiten zoals

U kunt op de diverse logo's klikken voor nader info!!!!!!

De privacyreglementen van de BNMO en de Basis zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving.
Klik hier voor nadere info.


Lid worden van de BNMO ?

Wilt u zich ook aanmelden als lid van de BNMO? klik hier.


Druk op de logos voor verdere info