De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers (BNMO)

Is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinsledenen.
Ook  Dienstslachtoffers uit het publieke domein, zoals Politie, Brandweer en Ambulancediensten worden hartelijk uitgenodigd om lid te worden van onze Bond. De vereniging geeft juridische bijstand aan haar leden, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie en organiseert landelijke en regionale activiteiten. De Bond brengt het magazine "De Kareoler" uit en verzorgt in samenwerking met Stichting "De Basis" diverse activiteiten zoals

ontmoetingsdagen en trainingen voor al onze leden.

de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinsledenen. Ook  Dienstslachtoffers uit het publieke domein, zoals Politie, Brandweer en Ambulancediensten worden hartelijk uitgenodigd om lid te worden van onze Bond. De vereniging geeft juridische bijstand aan haar leden, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie en organiseert landelijke en regionale activiteiten. De Bond brengt het magazine "De Kareoler" uit en verzorgt in samenwerking met Stichting "De Basis" diverse activiteiten zoals

U kunt op de diverse logo's klikken voor nader info!!!!!!

De privacyreglementen van de BNMO en de Basis zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving.
Klik hier voor nadere info.

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter zijn wij op zoek naar een nieuwe Afdelingsvoorzitter.

De BNMO Afdeling Noord Brabant (ongeveer 560 leden) zoekt een man of vrouw met passie voor en ervaring met leidinggeven.
Je hebt relevante ervaring die van pas komt bij het uitoefenen van het voorzitterschap.
Je hebt affiniteit met de zorg voor Veteranen / dienstslachtoffers en personeelsleden van openbare diensten die in of door hun werk (mentaal en/of fysiek) beschadigd zijn geraakt.
Daarnaast beschik je over de nodige overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.

Wat verwachten we van jou?

  • Besluiten nemen en bewaken;
  • Vertegenwoordiging van de BNMO afdeling bij landelijk overleg en eventueel deelname aan een of meer landelijke commissies;
  • Anticiperen op landelijke ontwikkelingen binnen de veteranenzorg;
  • Adequate communicatie binnen de Afdeling;
  • Initiatieven ontplooien en aansturen van het afdelingsbestuur;
  • Bijwonen en leiden van het afdelingsoverleg en bijeenkomsten met de leden;
  • Weten wat er binnen de BNMO speelt.

Wat mag jij van ons verwachten?

  • Ondersteuning door de bestuursleden van de eigen afdeling;
  • Ondersteuning vanuit het Hoofdbestuur van de BNMO en de medewerkers van het Landelijk Bureau Ondersteuning.
  • Een passende onkostenvergoeding conform de BNMO-regelingen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met:

___________________________________________________________________________

Lid worden van de BNMO ?

Wilt u zich ook aanmelden als lid van de BNMO? klik hier.


Druk op de logos voor verdere info