Deze website wordt binnenkort verwijderd. Voor verdere info https://www.bnmo.nl/afdelingen/noord-brabant/


De BNMO is een onafhankelijke en unieke vrijwilligersorganisatie die (oud-)geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening en hun achterban maatschappelijke ondersteuning wil bieden op het terrein van nuldelijnsondersteuning, belangenbehartiging, maatschappelijke re-integratie en sport en cultuur. Het versterken van de eigen kracht van leden staat hierbij centraal.

De BNMO treedt op als kennismakelaar, coördineert indien nodig de maatschappelijke ondersteuning van haar doelgroep en fungeert "als een spin in het web" om versplintering van het dienstenaanbod tegen te gaan. De BNMO is hiermee complementair aan organisaties die zich specifiek richten op eerste-en tweedelijns (na)zorg, waardering en erkenning. Door middel van positionering en profilering zorgt de organisatie voor naamsbekendheid bij de doelgroep en aanverwante organisaties.

De privacyreglementen van de BNMO zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving.
Klik hier voor nadere info.

Dit is een herhaalde oproep.

De afdeling Noord-Brabant is nog steeds op zoek naar een nieuwe Afdelingssecretaris. Mevr. Lies Vos-Luijten treedt al langere tijd op als waarnemend secretaris, maar dit kan zij niet blijven volhouden naast al haar andere taken.
Wij zoeken iemand die zich wil inzetten als secretaris van de Afdeling, en als dusdanig deel uitmaakt van het Afdelingsbestuur.

Je woont bij voorkeur in onze provincie en bent lid van de BNMO, en hebt binding / affiniteit / ervaring met de zorg voor Veteranen, Dienstslachtoffers en personeelsleden van openbare diensten (Defensie, Justitie, Brandweer, Ambulancediensten etc.) die in of door hun werk (mentaal en/of fysiek) beschadigd zijn geraakt.

Je bent communicatief vaardig, bent niet bang om met de computer en de standaard officesoftware te werken, en hebt een goedwerkende internetverbinding.

Ben je geïnteresseerd in deze leuke vrijwilligersjob in een Brabants gezellig team, neem dan contact op met Jan Hulsenboom Voorzitter via tel. 06 - 15540992 e-mail: j.hulsenboom@bnmo.nl,  of Lies Vos-Luijten (waarnemend Secretaris BNMO Afd. Noord-Brabant) via tel. 06-47020550, email l.vos-luijten@bnmo.nl.