Beste leden van de BNMO Afdeling Noord-Brabant,Het coronavirus (COVID-19) heeft ondertussen een zeer grote impact op ons dagelijks leven.
Uw gezondheid en welzijn is een groot goed. Wij willen als afdeling BNMO Noord-Brabant daarbij geen onnodige risico's nemen.
Met dit in gedachte hebben we de afgelopen weken gekeken naar de evenementen / bijeenkomsten, zoals we die voor ogen hadden.
We hebben gemeend er goed aan te doen, de uitgeschreven "Algemene Leden Vergadering" van 7 maart j.l., te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.

  • Ingevolge de recente richtlijnen (23 maart) van de Overheid en RIVM, waar we nu allemaal mee te maken hebben, is ook "Boottocht" die we in het voorjaar nog in de planning hadden staan geannuleerd. We zullen we ook hier op zoek gaan naar een andere datum.
  • M.b.t. de besluitvorming rond het "75 jarig Lustrum BNMO" maken we een pas op de plaats. We wachten de ontwikkelingen af, luisteren en kijken naar de berichtgeving van Overheid en RIVM alvorens daarover verder te besluiten.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk om de gezondheid van onze leden en medewerkers te waarborgen. Al onze medewerkers (contactpersonen in bijzonder) werken daarom vanuit huis.
Zo helpen we verspreiding te voorkomen en kunnen we U toch zo goed mogelijk helpen.
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat (zodra het verantwoord is), de Algemene Leden Vergadering wordt gepland en er nieuwe bijeenkomsten / evenementen worden georganiseerd.

We houden u, zoals gebruikelijk middels uitnodigingen op de hoogte van bijeenkomsten en/of evenementen die we als Afdeling organiseren.

Met hartelijke groet,
Ad Smulders
Voorzitter,
BNMO Afdeling Noord-Brabant.

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers (BNMO)

Is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinsledenen.
Ook  Dienstslachtoffers uit het publieke domein, zoals Politie, Brandweer en Ambulancediensten worden hartelijk uitgenodigd om lid te worden van onze Bond. De vereniging geeft juridische bijstand aan haar leden, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie en organiseert landelijke en regionale activiteiten. De Bond brengt het magazine "De Kareoler" uit en verzorgt in samenwerking met Stichting "De Basis" diverse activiteiten zoals

ontmoetingsdagen en trainingen voor al onze leden.

U kunt op de diverse logo's klikken voor nader info!!!!!!

De privacyreglementen van de BNMO en de Basis zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving.
Klik hier voor nadere info.

De Afdeling Noord Brabant is dringend op zoek naar versterking van het
afdelingsbestuur.

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons bestuur willen komen versterken.
Gelukkig is de rol van Penningmeester inmiddels ingevuld. 
Alle bestuursfuncties bij de BNMO zijn vrijwilligersfuncties. Het bestuur onderhoudt contacten met de leden en organiseert daarnaast activiteiten voor en met de leden van de afdeling. 
Ook mensen die de activiteiten commissie willen komen versterken zijn van harte welkom. Voor de regio Tilburg en 's-Hertogenbosch kunnen we nog contactpersonen gebruiken.
De onkosten die vrijwilligers maken worden vanzelfsprekend vergoed conform de regeling in het "handboek financiƫn" van de BNMO.

Heeft u belangstelling of wilt u contact dan kunt u nadere informatie inwinnen
bij:

Voorzitter / Contactpersoon
Afd. Noord-Brabant
Ad Smulders
Moerdonksvoort 19
5706 HL Helmond
Tel. 0492-535598
E-mail: a.smulders@bnmo.nl


___________________________________________________________________________

Lid worden?

Wilt u zich ook aanmelden als lid van de BNMO? klik hier.


Druk op de logos voor verdere info