De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers (BNMO)

Is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinsledenen.
Ook  Dienstslachtoffers uit het publieke domein, zoals Politie, Brandweer en Ambulancediensten worden hartelijk uitgenodigd om lid te worden van onze Bond. De vereniging geeft juridische bijstand aan haar leden, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie en organiseert landelijke en regionale activiteiten. De Bond brengt het magazine "De Kareoler" uit en verzorgt in samenwerking met Stichting "De Basis" diverse activiteiten zoals

ontmoetingsdagen en trainingen voor al onze leden.

U kunt op de diverse logo's klikken voor nader info!!!!!!

De privacyreglementen van de BNMO en de Basis zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving.
Klik hier voor nadere info.

De Afdeling Noord Brabant is dringend op zoek naar versterking van het
afdelingsbestuur.

De vacature die het bestuur graag met voorrang gevuld wil zien is die van penningmeester.
Alle bestuursfuncties bij de BNMO zijn vrijwilligersfuncties. Het bestuur onderhoudt contacten met de leden en organiseert daarnaast activiteiten voor en met de leden van de afdeling. De onkosten die vrijwilligers maken worden vanzelfsprekend vergoed conformde regeling in het "handboek financiën" van de BNMO.

Heeft u belangstelling of wilt u contact dan kunt u nadere informatie inwinnen
bij:

Voorzitter / Contactpersoon
Afd. Noord-Brabant
Ad Smulders
Moerdonksvoort 19
5706 HL Helmond
Tel. 0492-535598
E-mail: a.smulders@bnmo.nl


___________________________________________________________________________

Lid worden?

Wilt u zich ook aanmelden als lid van de BNMO? klik hier.

De contributie van onze vereniging bedraagt € 40,- per jaar.
In het eerste jaar is dit bedrag afhankelijk van het moment waarop u lid word.
Vanaf 1 april € 30,-;
vanaf 1 juli € 20,-;
vanaf 1 october € 10,-;
en vanaf 1 december wordt geen bijdrage meer gevraagd voor dat lopende jaar.

Aanmeldingsformulier
voor lidmaatschap BNMO familieleden in de eerste graad. (Partner, Vader/Moeder of Zoon/Dochter) Klik hier.

Druk op de logos voor verdere info