Agenda


Kerstbijeenkomsten December 2021

Geacht BNMO lid Afdeling Noord-Brabant,

Het is weer eens zover. Vrijdag 26 november heeft onze regeringsleider wederom een verzwaring van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van het COVID-19 virus afgekondigd.

Naast een aantal wederom forse beperkingen in onze bewegingsvrijheid wordt bijvoorbeeld de horeca een vervroegd sluitingstijdstip van 17:00 uur opgelegd. Dat houdt in dat gasten in een horecagelegenheid op dat tijdstip vertrokken moeten zijn, en de deur op slot gaat.

U zult begrijpen dat wij onder deze voorwaarden geen fatsoenlijke Kerstvieringen kunnen organiseren en samen met jullie doorbrengen. Het is voor zowel ons als de uitbaters van de drie locaties niet mogelijk, noch rendabel om een gezellige middag te organiseren met dergelijke beperkingen.

Het doet ons dan ook pijn u wederom te moeten melden dat ook dit jaar de Kerstvieringen geen doorgang kunnen vinden. Uiteraard zullen wij de door u reeds betaalde inschrijfgelden zo spoedig mogelijk terugstorten; u kunt hier immers niets aan doen.

Helaas kunnen we vanwege de actuele omstandigheden ook geen alternatief aanbieden; bijeenkomsten van deze orde kunnen voorlopig niet fatsoenlijk worden georganiseerd.

Uiteraard denkt uw Afdelingsbestuur en Activiteitencommissie wel aan u; een verrassing is wederom onderweg en zal in de komende weken bij u worden aangeboden. Wij beseffen ons terdege dat dit een altijd gezellige Kerstbijeenkomst niet kan vervangen; zodra de kans zich weer voordoet zullen wij trachten toch iets leuks te organiseren voor u en uw naasten.

Rekenend op uw begrip voor deze overmacht rest ons niets anders dan u en uw naasten, ondanks de almaar aanhoudende beperkingen een mooi Kerstfeest en een goed en gezond nieuwjaar te wensen.

Wij hopen elkaar weer spoedig te ontmoeten, en tot dan: HOUDOE!

Afdelingsbestuur en Activiteitencommissie BNMO Noord-Brabant:

Lies, Arnold, Rob, Erwin, Remon.