Algemene Ledenvergadering BNMO  Noord-Brabant 2022

Algemene Ledenvergadering met reünie 26 maart 2022 in Deurne.

Eindelijk lijkt het ervan te gaan komen. De geluiden rondom de volledige opening van BV Nederland per 1 maart 2022 worden steeds sterker. Het einde van deze ellendige pandemie is dan toch in zicht...

In het zicht van deze eindstreep hopen we, na twee jaar improviseren eindelijk de traditionele Algemene Ledenvergadering met aansluitend een Brabantse, oergezellige reünie te kunnen aanbieden aan de leden van onze afdeling op ZATERDAG 26 MAART 2022. We hebben Zalen Van Bussel in Deurne kunnen vastleggen voor deze dag.

Noteer deze datum dus maar alvast in uw agenda. Alle leden van de afdeling krijgen uiteraard een persoonlijke uitnodiging met de inschrijfprocedure. De ALV is en blijft uiteraard kosteloos te bezoeken voor de leden, maar voor de aansluitende reünie vragen wij zoals te doen gebruikelijk een kleine eigen bijdrage voor u en uw partner/begeleider.

Tijdens deze ALV presenteren wij dhr. Jan Hulsenboom als beoogd afdelingsvoorzitter voor in de verwachting en hoop dat u hem unaniem zult accepteren; tevens stellen we aspirant bestuurslid mevr. Anja de Groot aan u voor; zij is voor menig lid geen onbekende. Zij fungeert al enige jaren als contactpersoon voor onze afdeling. Vanaf dat moment is het bestuur weer op volle sterkte, en de timing had niet beter kunnen zijn nu we weer veel meer kunnen gaan doen voor de leden. Want dat kost menskracht!

We hopen de leden van onze afdeling in groten getale te mogen begroeten op zaterdag 26 maart 2022 bij Zalen Van Bussel in Deurne!

Namens het bestuur,

Rob van Jaarsveld
Waarnemend voorzitter / penningmeester BNMO Noord-Brabant