"In verband met het vertrek van de huidige secretaris zijn wij op zoek naar een nieuwe Afdelingssecretaris".

De BNMO Afdeling Noord Brabant (ongeveer 500 leden) zoekt een man of vrouw die zich wil inzetten als secretaris van de Afdeling, en als dusdanig deel uitmaakt van het Afdelingsbestuur.

Je komt bij voorkeur uit onze provincie, en hebt binding/affiniteit/ervaring met de zorg voor Veteranen, Dienstslachtoffers en personeelsleden van openbare diensten (Defensie, Justitie, Brandweer, Ambulancediensten etc.) die in of door hun werk (mentaal en/of fysiek) beschadigd zijn geraakt. Je bent communicatief vaardig, bent niet bang om met de computer en de standaard officesoftware te werken, en hebt een goedwerkende internetverbinding.

Ben je geïnteresseerd in deze leuke vrijwilligers job in een Brabants gezellig team, neem dan contact op met de Voorzitter

Dhr. J. (Jan) Hulsenboom
Ravelijn 24
4844 BS TERHEIJDEN
Mobiel: 06 - 15540992
E-mail: j.hulsenboom@bnmo.nlVacature (algemeen) bestuurslid:

De BNMO afdeling Noord-Brabant is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Ben jij die enthousiaste teamspeler(m/v), die met raad en daad binnen het afdelingsbestuur actief wil zijn voor de leden van onze afdeling?

Taken en rollen Bestuurslid (vrijwilliger) binnen de afdeling:

 • Als bestuurslid ben je (mede) verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling;

 • Je ontwikkelt, met het team (nieuwe) ideeën en plannen voor bijeenkomst en contactdagen;

 • Je organiseert en initieert samen met het team activiteiten in breedste zin van het woord;

 • Je participeert (actief) in vergaderingen van zowel de afdeling en incidenteel in het centrale bestuur;

 • Je bent bereid om deel te nemen aan commissies op (de)centraal niveau.

Vacature lid redactie afdelingswebsite:

Ben jij die enthousiaste man of vrouw die, in teamverband, onze afdelingswebsite wil vullen met relevante informatie en vervolgens actueel wil houden.
Al weer enkele jaren heeft onze afdeling een eigen website. Een site met informatie van en over onze afdeling.

Vaardigheden:

 • Je hebt redactionele vaardigheden en je bent in staat een bondig artikel te schrijven?

 • Je bent de Nederlandse taal goed machtig in woord en geschrift?

 • Je bent bereid om deel te nemen aan bijeenkomsten / evenementen teneinde verslag te kunnen doen;

 • Je beschikt over een computer en je kunt probleemloos omgaan met relevante software?

Vacature lid contactpersonen:

De BNMO afdeling Noord-Brabant is op zoek naar een nieuw vrijwilliger bij de groep contactpersonen.
Ben jij die enthousiaste teamspeler(m/v), die met raad en daad actief wil assisteren met het bezoeken van de leden van onze afdeling die behoefte hebben raad en advies?
Soms hebben leden behoefte aan ondersteuning bij het invullen van formulieren in de brede zin van het woord. Vaak ook willen ze raad of advies bij problemen in het dagelijkse leven.
Of hebben ze vragen over het reilen en zeilen binnen de BNMO.
Waar kunnen ze op rekenen. Wat kan de BNMO wel en niet voor hen betekenen?
Zaken van meer ingewikkelde aard worden i.o.m. de coördinator contactpersonen doorverwezen naar een lid van het bestuur en mogelijk naar de afdeling Maatschappelijk werk van "de Basis" in Doorn. Vaak is een open oor en luisteren en tonen van begrip voldoende.

Vaardigheden:

 • Je straalt je rust uit;

 • Je hebt een sterk ontwikkeld empathisch vermogen;

 • Je kunt goed luisteren;

 • Je kunt zelfstandig werken, maar je bent ook bereid op gezette tijden een groepsbijeenkomst bij te wonen en informatie te delen;

 • Je bent tot discretie in staat en bereid een "geheimhoudingsverklaring" te ondertekenen.

 • Je beschikt over een computer en kunt goed overweg met relevante software;

 • Je bent breed georiënteerd en bent bereid mensen met problemen te adviseren en te helpen of ondersteunen;

 • Bereidheid om in het "eigen" verantwoordelijkheidsgebied bijeenkomsten bij te wonen strekt tot aanbeveling;

Vacature lid activiteitencommissie:

Het Bestuur van de afdeling organiseert elk jaar allerlei activiteiten, bijeenkomsten en/of evenementen. Ben jij die enthousiaste teamspeler(m/v), d.m.v. deelname aan activiteitencommissie het Bestuur van de Afdeling wil ondersteunen.
Voorbeelden van evenementen zijn de "Algemene Leden Vergadering", een "boottocht", "contactdagen", "kerstbijeenkomsten", maar ook eventueel uitstapjes naar musea, dierentuin enz.
Dit alles om contact van de leden onderling mogelijk te maken en te faciliteren. De leden van de activiteitencommissie denken na over kansen en mogelijkheden m.b.t. het organiseren van uitstapjes, bijeenkomsten of evenementen.
Zij gaan op zoek naar geschikte locaties, voeren gesprekken met ondernemer(s) over de te leveren diensten. Spreken over prijzen, vraagt offertes aan.
Vervolgens doen ze voorstellen aan het bestuur m.b.t. hun bevinding en werken mee aan het slagen van de bijeenkomsten.

Vaardigheden:

 • Je hebt organisatietalent en overtuigingskracht;

 • Je vindt het leuk om te onderhandelen over producten en prijzen ;

 • Je bent representatief en weet doelstellingen van de organisatie over te brengen.

 • Je bent bereid op ad hoc basis Bestuursvergaderingen bij te wonen;

 • Je bent bereid om actief deel te nemen aan bijeenkomsten en evenementen en deze te begeleiden;

Vacature Fondsenwerving:

Om evenementen, bijeenkomsten of activiteiten te kunnen organiseren zijn gelden nodig.
De BNMO en daarmee de afdelingen ontvangen vanuit het v-fonds gelden om te besteden aan dit soort activiteiten.
Ervaring leert dat het ledental langzaam afneemt en dat het v-fonds daardoor minder gelden beschikbaar stelt.
Reden om te kijken naar externe bronnen, sponsors, gemeenten, bedrijven die bereid zijn geld beschikbaar te stellen voor het "goede doel" dat wij als BNMO zijn.
Vaardigheden:

 • Je bent representatief en tot discretie in staat;

 • Je bezit goede contactuele eigenschappen en overtuigingskracht;

 • Je bent representatief en weet doelstellingen van de organisatie te verwoorden.

 • Je hebt overtuigingskracht en je bent in staat je verbaal en schriftelijk goed uit te drukken;

 • Je bent op de hoogte met regelgeving m.b.t. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), gemeentelijke subsidieregelingen en soortgelijke regelingen of je bent bereid je daarin te verdiepen;

 • Je bent bereid op ad hoc basis Bestuursvergaderingen bij te wonen.