Iets voor U?

Misschien iets voor U, Contactpersoon BNMO binnen de afd. Noord-Brabant ?

Wat uitleg over het contactpersonenwerk:

Een contactpersoon is meestal een lotgenoot of, een partner van een lotgenoot met een eigen geschiedenis. Zij weten uit eigen ervaring wat het betekent een bepaalde aandoening van blijvende aard (in en door hun werk als militair of politieambtenaar) te hebben opgelopen. De manier waarop contactpersonen deze zaken ervaren en daar mee omgaan is bijna altijd heel persoonlijk en dat mag. De motivatie voor het werk als contactpersoon kan verschillend zijn.
Sommige mensen hebben positieve ervaringen met de contactpersoon en willen daardoor geïnspireerd, graag iets terug doen. Anderen worden juist contactpersoon omdat zij een vorm van opvang en contact hebben gemist. Weer anderen halen uit het werk van een contactpersoon een zinvolle betekenis voor hun bestaan, of een combinatie daarvan.

Een contactpersoon vertegenwoordigt de BNMO in het algemeen en de afdeling in het bijzonder. Dit lijkt een open deur maar toch is het goed om na te gaan wat dit betekent. Om te beginnen betekent dit dat de contactpersoon zich moet houden aan bepaalde gedragsregels en/of afspraken, die binnen de BNMO en de afdeling bestaan. Zo zijn er afspraken over het omgaan met privacy van Bondsleden, over de adviezen die wel of niet gegeven mogen worden, over verslaglegging en samenwerking. Een contactpersoon is een visitekaartje van de BNMO. De kans dat de contacten op prijs worden gesteld is groter wanneer een contactpersoon het bondslid correct en met aandacht en respect te woord staat. De BNMO sluit met haar vrijwilligers (zoals de contactpersoon) een vrijwilligersovereenkomst af volgens een landelijk model, om
daarmee ook de rechtspositie van de contactpersoon goed te waarborgen.

Het vrijwilligerswerk is leuk en uitdagend en geeft veel voldoening, maar is zoals u kunt merken niet vrijblijvend!

Lies Vos Luijten

Co├Ârdinator BNMO contactpersonen afd. Noord-Brabant

040-2018403 of stuur een mail, klik hier onze afdeling.

==================================================================

Beste Leden,.

Al jaren organiseren we dagtochten, uitjes en bijeenkomsten voor al onze leden. Wij willen graag een inzicht krijgen wat we voor onze jongere leden nog meer kunnen doen.
Graag zouden we een reactie willen van onze jongere leden, wat zij graag met hun gezin of anderszins willen doen wat betreft activiteiten of bijeenkomsten.

U kunt ons een email sturen waarin u uw gedachten hierover kenbaar kunt maken. Wij doen dan ook een oproep aan alle leden jonger dan 55 jaar om dit aan ons door te geven, zodat we een inventarisatie kunnen maken waaraan we eventueel kunnen voldoen. Natuurlijk moeten we het kostenplaatje niet uit het oog verliezen dus dat nemen we ook mee. Het gaat om gezelligheid, het in contact komen met anderen en het uitwisselen van ervaringen. U kunt hieronder in het formulier uw suggestie of
voorstel plaatsen.

Bij voorbaat dank.

Mvgr.

De Activiteitencommissie van de BNMO
Afd. Noord Brabant.