Algemene Leden Vergadering 2019

23-04-2019

Dankzij kolonel van den Broek konden we toch op de kazerne onze ALV houden mits we zelf voor de wacht zouden zorgen.

Daarom wil ik graag, de mensen bedanken die als wacht de poort bemanden.

Anja met haar zus, Ine met haar vriendin en Cees Rijnen, vastgelegd door Nik die ook als stand-in fungeerde.

De aanvang van de ALV verliep een beetje stroef maar met wat flexibiliteit konden de eerste gasten rond de klok van
10.15 uur de zaal in voor een kop koffie met gebak.
Ook nu zagen we nieuwe gezichten wat fijn is want daar doen we het voor. Om 11uur startte de vergadering met dank voor de aanwezigheid van de genodigden:
Afgevaardigde van het HB mevr. Annelies Toorians, oud voorzitters dhr. Verhagen en dhr. Vlemmix, van de Afd. Limburg dhr. Goosens en dhr. Kuipers, afd. Zeeland dhr. den Hollander, afgevaardigden van Centrum ´45

mevr. Vivian Spiertz en dhr. Bart Arensbergen, de trompettist van reünieorkest van Heutsz dhr. Beekmans en de leden die vandaag een onderscheiding krijgen voor langdurig lidmaatschap. Daarna werden de ons ontvallen leden met een minuut stilte herdacht en door het blazen van de signalen "Geef acht en "Taptoe".

Vervolgens werd de agenda doorgenomen en de notulen doorlopen, de aspirant  penningmeester werd even voorgesteld en toen kwamen we op punt 7, het afscheid van Ad Otten.  De voorzitter spelde Ad het zilveren bondskruis op voor de vele jaren als afdelingspenningmeester van Noord-Brabant. Ad is een man van weinig woorden maar, wel met volle inzet heeft hij zich al die 16 jaren dienstbaar opgesteld om de afdeling gezond te houden.

Daarna werd Lies Vos herkozen als bestuurslid, Coördinator contactpersonen.

Nu werd het tijd om de aanwezige jubilarissen in het zonnetje te zetten.

Voor de rondvraag was maar een vraag gesteld en die is beantwoord de voorzitter. Ad Smulders sloot de vergadering af met de mededeling dat na de pauze Vivian Spiertz en Bart Arensbergen na de maaltijd een toelichting wilden geven over het mogelijkheden die Centum'45 kan bieden. Na gezellig wat gedronken te hebben en na een heerlijke maaltijd gaven Vivian en Bart uitleg over wat Centrum'45 precies doet. Het was muisstil tijdens hun uitleg en er was ook de mogelijkheid om vragen te stellen waar gretig gebruik van werd gemaakt.


Hierna was het tijd voor wat lichtere zaken nl. de loterij. Er waren zeer veel mooie prijzen en velen gingen dan ook met een prijsje naar huis. De voorzitter dankte alle aanwezigen en wenste iedereen een goede thuisreis met medenemen van een presentje.