Algemene Leden Vergadering 2020

20-11-2020

Algemene Ledenvergadering ( ALV ) BNMO Noord-Brabant 2020

door Afdeling Noord-Brabant | 9 oktober 2020

Onze Algemene Ledenvergadering, welke gepland was op zaterdag 10 oktober 2020 heeft vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen wederom geen doorgang kunnen vinden.

Het bestuur heeft, na instemming van het Hoofdbestuur besloten deze fysieke vergadering verder schriftelijk, na telefonische uitleg uit te voeren.

Inmiddels hebben wij alle leden die zich hadden aangemeld voor de fysieke vergadering kunnen benaderen, en de schriftelijke stemmingen mogen ontvangen.

De leden waren, op een tweetal onthoudingen na unaniem in hun steun voor de volgende zaken die ter stemming waren aangeboden:

 • Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2019;
 • Vaststelling van het secretarieel jaarverslag over het jaar 2019;
 • Aanstelling van dhr. Rob van Jaarsveld als afdelingsbestuurslid, waarin hij de rol van Penningmeester al sinds 1 juli 2019 vervult;
 • Vaststelling van het financieel jaarverslag over het jaar 2019;
 • Decharge van het bestuur over het gevoerd beleid in 2019;
 • Verlenen mandaat aan het bestuur voor het jaar 2020.
Het bestuur van de Afdeling bestaat nu uit de volgende personen:
 1. Voorzitter: Deze functie is vacant. WIJ ZOEKEN DRINGEND NAAR IEMAND DIE DEZE FUNCTIE WIL VERVULLEN! Zie deze vacature: https://www.bnmo.nl/voorzitter-gezocht/
 2. Secretaris: Mevr. Joke van Vugt;
 3. Penningmeester (wnd Voorzitter a.i.): Dhr. Rob van Jaarsveld;
 4. Bestuurslid / Coördinator: Mevr. Lies Vos - Luijten;
 5. Bestuurslid / Activiteitencommissie: Dhr. Arnold Roijmans;
 6. Bestuurslid: Dhr. Ad Smulders;
 7. Aspirant Bestuurslid: Dhr. Rien Brands.
De Afdeling Noord-Brabant bedankt haar leden voor het vertrouwen en het begrip voor de huidige aanpak, ingegeven door de omstandigheden die buiten onze controle vallen. Aangezien het jaar 2020 een bijzonder jaar is en blijft hebben we weinig voor de leden kunnen en mogen doen. Daar waar we wel mogelijkheden zagen hebben we dan ook de nodige contactmomenten gehad, zoals de maandelijkse telefoontjes op de verjaardag, het Hart onder de Riem en het Brabants notitieboekje met jublieumpin per post. Voor de rest van 2020 kunnen wij alleen maar beloven dat we doorgaan met het organiseren van de Kerstvieringen, en alvast de activiteiten voor 2021, de Algemene Ledenvergadering met reünie in maart etc.Wat daar dan uiteindelijk van door mag of kan gaan staat in de sterren. Voor ons is maar één ding belangrijk: Het welzijn en de gezondheid van onze leden. Daarmee nemen wij geen enkel risico. Blijf gezond!Het bestuur van de Afdeling Noord-Brabant