Algemene Leden Vergadering 2021 Noord Brabant

05-11-2021

Op 03-11-2021 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in het Van der Valk hotel in Tilburg, omdat onze vaste vergaderlocatie op de kazerne in Oirschot nog niet beschikbaar was.

40 leden hadden zich aangemeld, maar door meerdere afzeggingen werd de vergadering uiteindelijk met 28 personen gehouden.
De sfeer was uitstekend, waarin alle vaste agendapunten snel en efficiënt werden afgehandeld. Een mooi ingekomen stuk betrof een schenking uit de nalatenschap van de echtgenote van één van onze leden; het was haar laatste wil om iets aan de Afdeling na te laten. Waarvoor haar echtgenoot (helaas verhinderd vanwege een positieve Coronatest) uiteraard van harte werd bedankt

Helaas waren er geen kandidaten voor het bestuur beschikbaar, maar wel meldden zich twee jongere leden spontaan tijdens de vergadering aan. Uiteraard werd dit met applaus ontvangen; helaas hebben we nog steeds geen kandidaat Voorzitter kunnen vinden. De wnd. Voorzitter gaf dan ook aan in de huidige samenstelling door te gaan.

Er waren geen vragen meer voor de rondvraag, waarna de wnd. Voorzitter de nieuwe Vaandeldrager John Geboers voorstelde.

Vervolgens kon hij Lies Vos en Arnold Roijmans verrassen met het overhandigen van het Bondskruis in brons, vergezeld van de oorkonde en een bloemetje voor hun jarenlange, onbaatzuchtige inzet voor de Afdeling Noord-Brabant.

De ALV werd afgesloten, waarna de aanwezige leden voordat zij weer huiswaarts zouden keren konden genieten van een heerlijke Live Cooking lunch in het restaurant.