Algemene ledenvergadering met reünie van de BNMO afdeling Noord-Brabant, 26 maart 2022 te Deurne

29-04-2022

Gelukkig konden we dit jaar wél bijtijds onze ALV houden. Deze keer niet op de kazerne Oirschot, maar in de voor vele leden vertrouwde locatie in Deurne.

Onder andere vanwege Covid-19 was de opkomst minder dan andere jaren, maar de sfeer was ronduit gezellig. De vergadering werd geopend door Rob van Jaarsveld als wnd. Voorzitter. Rob heette alle aanwezige van harte welkom, in het bijzonder de genodigden: dhr. Ronald Odenkirchen (Hoofdbestuur), dhr. Hans den Hollander met echtgenote (Zeeland) en dhr. Goossens Sr en Jr. (Limburg). Vervolgens werden de jubilarissen en natuurlijk alle aanwezigen leden van harte welkom geheten.

Dhr. Wout Beekmans blies de taptoe en stonden we even stil bij alle leden die ons ontvallen zijn. Aan de orde kwamen vervolgens de notulen (aangenomen zonder aanmerkingen), het secretarieel jaarverslag, het jaarverslag contactpersonen en activiteitencommissie. Het contactwerk stond op een laag pitje vanwege alle corona perikelen en dat was ook zo met de activiteiten. Wel hebben we alle leden met Pasen een paasei doen toekomen, in juni allemaal een bloemenbon van Intratuin. In september het jubileumfeest in Tilburg en in december heeft iedereen zoveel mogelijk een prachtig Kerstpakket thuisbezorgd gekregen. Hier kwamen geen vragen over.

Lies bedankte haar contactpersonen voor hun inzet.

Rob lichtte het financiële gedeelte toe en vroeg (en kreeg) daarvoor decharge over het gevoerd beleid.

Het grote moment brak aan: het bestuur droeg dhr. Jan Hulsenboom voor als Afdelingsvoorzitter. Jan heeft al enkele maanden op de achtergrond meegedraaid en hij past binnen ons team. Jan werd minus één tegenstem unaniem door de ALV gekozen als Afdelingsvoorzitter. Na enkele toespraken door Rob en Jan werd mandaat verleend voor het verenigingsjaar 2022. Vervolgens werden de jubilarissen in het zonnetje gezet: 10 jaar mevr. Vos-Louwers en dhr. Hijstek; 40 jaar mevr. v.d. Kerkhof-Aarts en dhr. Schraven.

Hierna werd de vergadering gesloten en konden we aan een heerlijke lunch beginnen. In de loop van de middag was er nog een loterij met hele mooie prijzen en menigeen kon met gevulde handen naar huis. Voor een foto impressie van deze dag klik hier.

Lies Vos-Luijten