Bezoek museums 

26-10-2017

Op 26 oktober waren we te gast in het Boerenbont museum te Gemert.
We boften met het weer, zonnetje en droog, wat de sfeer onder de leden ten goede kwam. We werden ontvangen met koffie en gebak, daarna begonnen de rondleidingen en de huifkartocht. We konden kennismaken met het oude boerenleven op en rond den Hof. Uit noodzaak geboren aan huis de kleine weverijtjes. Het winkeltje en het café aaneen, de klompenmaker de smid allemaal dicht bij elkaar. En alles werd deskundig uitgelegd door vrijwilligers.

Ook de tocht met de huifkar was een succes waar iedereen aan deel genomen heeft.
Zo konden we ook nog kennismaken met de gemeente GEMERT. Tussen de middag was er een heerlijke lunch en na afloop kon iedereen nog wat drinken. Al met al een heerlijke dag waar heel veel verschillende dingen de aandacht hebben gehad en men genoten had!

't Plattelandsmuseum te St. Willebrord 2-11-'17

Om reistijd en afstand beperkt
te houden hadden we, als afdelingsbestuur, het idee opgepakt om in de eigen omgeving de activiteit
te organiseren en kwamen we in het "Plattelands-museum" in St. Willebrord terecht. Met onze leden uit het oostelijk deel van Noord Brabant brachten we, met diezelfde reden, een week eerder een bezoek aan het Boerenbondmuseum in Gemert.
Vanaf de klok van 10.00 uur kwamen onze bezoekers binnenstromen. Koffie, gebak, een sfeervolle omgeving en voor de tijd van het jaar best wel aardig weer waren de ingrediënten die een goede start mogelijk maakten.
Uit de reacties konden we opmaken, dat men niet echt wist wat er verwacht kon worden.
"We laten ons verrassen" was de vaak gehoorde uitlating.


Gaande de dag bleek dat de leden met enthousiasme de
rondleiding volgden en met stijgende bewondering de grote hoeveelheid verzamelde goederen bekeken. Veel zaken riepen persoonlijke (jeugd)herinneringen op. De oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, meubilair, schilderijen en een scala aan andere artikelen herkende men als zaken, die men soms zelf nog had gebruikt. Vaak ook hadden ze hun (groot)ouders de voorwerpen zien gebruiken of had men er andere herinneringen aan. De aanwezige gidsen vertelden bij behorende anekdotes en gaven toelichting op momenten dat men daar behoefte aan had.

Halverwege de rondleiding konden we gebruik maken van een overvloedige en bovenal heerlijke "Brabantse" koffietafel . De met typisch Brabantse gerechten, rijk gevulde tafel kon de goedkeuring van onze leden zeker wegdragen. Na een kort moment van "uitbuiken" werd het 2e gedeelte van de rondleiding
afgerond en hadden we aan het einde van die tocht nog
even de gelegenheid om bij te praten, gezellig te kletsen,
sterke verhalen te vertellen en een drankje te gebruiken.
Voor dat we het wisten gaf de klok helaas al weer
"half vijf" aan. Uit de reacties en kritieken, maar vooral door
de stralende lach op de gezichten van onze gasten, mochten we als bestuur opmaken dat de dag erg leuk en
positief was ervaren.
Het idee van een museumbezoek was omarmd en werd als een schot in de roos gezien.
Sommige leden kwamen spontaan met aanvullende ideeën en voorbeelden van andere locaties die ook in
aanmerking mochten komen voor een bezoekje op een ander moment.

Met dank aan de activiteitencommissie die deze uitstapjes organiseerde!