Verslag ALV 8 maart 2017

08-03-2017

Ondanks dat de wegbewijzering ontbrak en de regen met
bakken uit de hemel viel waren om 9.30 uur de eerste leden
al present. De opkomst was dit jaar weer groter dan in 2016.
Alles bij elkaar waren we met 165 leden en genodigden een
mooi gezelschap dus.Er stond ook weer het nodige te
gebeuren;een nieuwe voorzitter kiezen in de persoon van
dhr. Ad Smulders, de verkiezing van Arnold Roijmans en het
voorstellen van een nieuw aspirant bestuurslid Joke Vavier.
Ook kon je kennis maken met nieuwe Contact personen. De wnd. voorzitter opende de
vergadering en heette iedereen van harte welkom.Speciaal de genodigden en de jubilarissen.
Daarna gaf hij het woord aan Kolonel Doense.

Dames, Generaal, Heren van harte welkom. Het is voor mij nu de derde keer dat ik u mag toespreken.
Punt 1 Wat mijn doel was met de Brigade, Geschetst na de zware gevechtsvoertuigen kwamen de soldaten met hun rugzak en lichtere bewapening. Daarna weer wat zwaarder materieel maar nog steeds van een lichtere klasse.
Punt 2 U complimenten maken; U, als afdeling met nog meer aandacht voor de leden, niets dan lof hiervoor.
Punt 3 Mijn visie omgaan met het ledenbestand
U, als afdeling met nog meer aandacht voor de leden, niets dan lof hiervoor. Van belang zijn hiervoor de regionale bijeenkomsten, de aanhang en de betrokkenheid, wat het steeds makkelijker maakt om met andere over dezelfde ervaringen te praten. Het valt mij op dat de aanhang massaal aanwezig is, in deze toch vergrijzende maatschappij. De wnd. voorzitter dhr. A. Smulders dankt Kolonel Doense voor de toespraak, en als waardering
hiervoor, overhandigt de kolonel een BNMO pennenset met BNMO inscriptie.

Hierna werden de leden die niet meer onder ons zijn herdacht in een minuut stilte. Nadat de agenda was vastgesteld werden de notulen doorgenomen en goedgekeurd, en ook met het secretarieel verslag werd ingestemd. De penningmeester nam het financieel verslag over 2016 en de begroting voor 2017voor zijn rekening, hem werd met algemene stemmen decharge verleend. Vervolgens kwamen de verkiezingen aan de orde eerst de verkiezing van de voorzitter en nadat hij met algemene stemmen was gekozen dankte hij alle leden voor het vertrouwen. Mijn motto is: ik sta graag met een open vizier naar de mensen toe, en behandel de ander zoals ook ik zelf behandeld wilt worden! Hierna was de verkiezing van dhr. Roijmans en ook hij werd met algemene stemmen gekozen. Waarna dhr. Dedden het woord vroeg,
Op de eerste plaats wil ik dhr. Ad. Smulders van harte feliciteren met zijn
voorzitterschap.

Hierna nam de voorzitter het woord en hield zijn toespraak waarin hij
vertelde wat er allemaal vanuit de BNMO gebeurde.
Hij stelde mevr. Vavier voor als aspirant secretaris, en gaf mevr. Vos het
woord betreffende de contactpersonen en mevr. Otten deed dat namen de activiteiten commissie.
Hierna werden volgens de goede traditie een bloemetje uitreiken aan de dames

mevr. Pièta Wyatt

mevr. Poppelaars van Dongen

Nadat het officiële was beëindigd wenste de voorzitter dhr. Smulders iedereen voor zo dadelijk een
smakelijk eten toe. Na het eten was er nog een gezellig samen zijn met een loterij. Vooraf gaande werd de loting gehouden welk deel van de afdeling het eerste aan de beurt was om naar Soesterberg te gaan. Uit de hoge hoed kwam de enveloppe met Oost-Brabant. Om half vijf gingen alle leden weer huiswaarts en konden we terug zien op een geslaagde ALV 2017.

Lies Vos