Onze Algemene Ledenvergadering, welke gepland was op zaterdag 10 oktober 2020 heeft vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen wederom geen doorgang kunnen vinden.

Het bestuur heeft, na instemming van het Hoofdbestuur besloten deze fysieke vergadering verder schriftelijk, na telefonische uitleg uit te voeren.

Inmiddels hebben wij alle leden die zich hadden aangemeld voor de fysieke vergadering kunnen benaderen, en de schriftelijke stemmingen mogen ontvangen.

De leden waren, op een tweetal onthoudingen na unaniem in hun steun voor de volgende zaken die ter stemming waren aangeboden:

 • Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2019;
 • Vaststelling van het secretarieel jaarverslag over het jaar 2019;
 • Aanstelling van dhr. Rob van Jaarsveld als afdelingsbestuurslid, waarin hij de rol van Penningmeester al sinds 1 juli 2019 heeft vervuld;
 • Vaststelling van het financieel jaarverslag over het jaar 2019;
 • Decharge van het bestuur over het gevoerd beleid in 2019;
 • Verlenen mandaat aan het bestuur voor het jaar 2020.
Het bestuur van de Afdeling bestaat nu uit de volgende personen:
 1. Voorzitter: Deze functie is vacant. WIJ ZOEKEN DRINGEND NAAR IEMAND DIE DEZE FUNCTIE WIL VERVULLEN! Zie deze vacature: https://www.bnmo.nl/voorzitter-gezocht/
 2. Secretaris: Mevr. Joke van Vugt;
 3. Penningmeester (wnd Voorzitter a.i.): Dhr. Rob van Jaarsveld;
 4. Bestuurslid / Coördinator: Mevr. Lies Vos - Luijten;
 5. Bestuurslid / Activiteitencommissie: Dhr. Arnold Roijmans;
 6. Aspirant Bestuurslid: Dhr. Rien Brands.

De Afdeling Noord-Brabant bedankt haar leden voor het vertrouwen en het begrip voor de huidige aanpak, ingegeven door de omstandigheden die buiten onze controle vallen. Aangezien het jaar 2020 een bijzonder jaar is en blijft hebben we weinig voor de leden kunnen en mogen doen. Daar waar we wel mogelijkheden zagen hebben we dan ook de nodige contactmomenten gehad, zoals de maandelijkse telefoontjes op de verjaardag, het Hart onder de Riem en het Brabants notitieboekje met jublieumpin per post. Voor de rest van 2020 kunnen wij alleen maar beloven dat we doorgaan met het organiseren van de Kerstvieringen, en alvast de activiteiten voor 2021, de Algemene Ledenvergadering met reünie in maart etc.Wat daar dan uiteindelijk van door mag of kan gaan staat in de sterren. Voor ons is maar één ding belangrijk: Het welzijn en de gezondheid van onze leden. Daarmee nemen wij geen enkel risico.
Blijf gezond!Het bestuur van de Afdeling Noord-Brabant

Interesse in de Nieuwsbrieven BNMO ? - Klik hier

Interesse in de Checkpoint? Klik hier.

Interesse in de Vaandeldrager ?
Klik hier .

Voor onze Politie leden

Kijk ook even op uw landelijke website voor diverse aktiviteiten. klik hier.

Nog deelname begeleidingsprogramma's mogelijk!


 • Kijk hier voor meer informatie in de Activiteitengids 2020.
 • Voor de Afdeling Politie klik hier.

KOM OOK NAAR DOORN!!!In de afgelopen maand zijn velen weer afgereisd naar Doorn om deel te nemen aan een van de ontmoetende of versterkende activiteiten van de BNMO. Misschien ook iets voor jou?
Informatie over de diverse programma's vind je in de BNMO Activiteitengids.
Wees er snel bij, want vol = vol.
Let op: deelname alleen binnen het geldende maximum van 10 begeleidingsdagen per BNMO-lid per jaar.
* De activiteiten van de BNMO worden mede mogelijk gemaakt met steun van het vfonds.

Veteranennota 2017-2018.

klik hier om deze te bekijken.Kareoler
Meerdere keren per jaar ontvangen de BNMO-leden het full colour magazine de Kareoler.
Hierin vindt u behalve verenigingsnieuws informatie over actuele ontwikkelingen op
het terrein van veteranen en dienstslachtoffers. Aan de hand van interviews en
achtergrondverhalen blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg
en 'human interest'-verhalen geven inzicht in de persoonlijke verhalen van lotgenoten.
Om diverse kareolers te kunnen na lezen klik hier.

Nieuwsbrief van de Bond van de Wapenbroeders Midden Brabant

Omdat vele leden van ons geïnteresseerd zijn in de Bond van Wapenbroeders Midden Brabant,
kunt u via onderstaande link het bestand downloaden. klik hier voor de Nieuwsbrief.

Handboek BNMO
Wilt u het handboek van de BNMO bekijken klik hier.
"Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft".

Schrijf ons

Heeft u vragen. Neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Wij stellen uw mening, suggestie
of idee zeer op prijs klik hier.
Hartelijk dank voor uw terugkoppeling.