Nederlands Veteranen Instituut

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren is dat 'beroepsmatige zorg'
zoals woonzorg, maatschappelijk werk en therapeutische begeleidingen
ondergebracht in de  'NLVi'.
De BNMO koopt op maat gemaakte activiteiten in waar onze leden behoefte aan hebben.

Wilt u meer informatie over deze activiteiten klik hier.


Het vfonds investeert in Vrede

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg)
zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers
van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.
Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering
van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn geweest
bij internationale vredesoperaties.

Het vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt
bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen
langzaam willen afbouwen en zet zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe
groep 'jonge veteranen'. Oude én jonge veteranen krijgen zo
de zorg, erkenning en waardering die ze verdienen.
Het vfonds maakt hulp mede mogelijk door actief bij te dragen aan nazorgdagen
op het NLVi in Doorn.

"Investeren in vrede:

belangrijk voor iedereen!"

Ton Heerts, directeur vfonds

"Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea
en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan
voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen.
Bovendien is het van belang dat de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden"
, zegt
Ton Heerts, directeur van het vfonds.
"Tegelijkertijd moeten we die vrijheid niet voor lief nemen", vindt hij.
Daarom ondersteunt het vfonds, in het belang van de vrede, diverse projecten die deze vrede,
democratie en rechtsorde stimuleren. (bron:)